Zateplení podkroví

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Pokud plánujete využití půdních prostorů pro obytné místnosti s veškerým komfortem, je před Vámi důležitá otázka: Jak zkvalitnit funkci stávajícího střešního pláště tak, aby splňoval požadavky tepelné a akustické pohody a zároveň byl požárně bezpečný

Izolace musí být provedená správně, tedy je třeba pamatovat na to, že střechou ztrácíme cca 1/4 energie spotřebované na vytápění.

Zateplení podkroví, a to jak obytného, tak neobývaného, by se mělo skládat ze dvou vrstev kamenné vlny s celkovou tloušťkou 35 cm.

Top