Klempířské práce

Klempířské práce jsou posledním krokem, který zajišťuje, aby nám do domu střechou nezatékalo a střecha správně plnila svoji ochrannou funkci.

Klempířské práce, to totiž nejsou jen okapy, ale i oplechování komína, úžlabí, parapety oken, svody, montáže okapů a lemování štítů.

Žádná střecha se dnes neobejde bez práce klempíře – tedy nejlépe spolehlivého klempíře, který zná problematiku svého oboru a všechny klempířské práce provede jak má.

Provádíme veškeré klempířské práce, oplechování celých střech, montáže okapů, svodů, okenní parapety, lemování štítů a komínů…

Top